Wycena samochodów, maszyn i innych środków technicznych

Rzeczoznawcy samochodowi Automotivexpert posiadają niezbędne doświadczenie i uprawnienia w zakresie wyceny samochodów, maszyn i urządzeń technicznych.

Nasze opracowania spełniają standardy wymagane przez urzędy celne, urzędy skarbowe i inne organy administracji państwowej. Wykonujemy wyceny wartości na potrzeby leasingów, kredytów bankowych, podatku akcyzowego, ubezpieczenia samochodu, likwidacji środka trwałego i.in.

Posiadamy niezbędne narzędzia i wiedzę pozwalającą na rzetelną wycenę samochodów sprawnych i uszkodzonych na potrzeby podatku akcyzowego lub przy likwidacji szkód komunikacyjnych.

W procesie wykonywania wyceny samochodu posługujemy się specjalistycznymi narzędziami eksperckimi i katalogami wartości rynkowych w tym Eurotax, Info-Ekspert, Lectura, Audatex. Wykonujemy również wyceny samochodów i maszyn z wykorzystaniem metod kosztowych, porównawczych i dochodowych.

Współpracują z nami zarówno duże floty samochodowe, przedsiębiorstwa czy instytucję finansowe jak również klienci indywidualni.

wycena wartości samochodu pojazdu auta

Na tle konkurencji wyróżniamy się niespotykaną szybkością realizacji zleceń i indywidualnym podejściem do każdego klienta.

Czym jest wartość rynkowa?

Przez pojęcie wartość rynkowa rozumie się najbardziej prawdopodobną cenę możliwą do uzyskania na rynku w dniu wyceny w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach równych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, posiadają pełną wiedzę na temat przedmiotu transakcji, postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.

Kiedy występuje potrzeba wyceny wartości rynkowej?

Ubezpieczenie samochodu – w celu ustalenia sumy ubezpieczenia, wartość rynkowa zwykle określana jest z wykorzystaniem skatalogowanych wartości rynkowych. W przypadku samochodów nietypowych, występujących jednostkowo na rynku lub posiadających zabudowę specjalistyczną w procesie zawierania umowy ubezpieczenia konieczne jest wykonanie wyceny wartości rynkowej w oparciu o oględziny pojazdu i specjalistyczną wiedzę jaką posiadają rzeczoznawcy samochodowi.

Leasing samochodów – częstą praktyką stosowaną przez leasingodawców w przypadku zawierania umów leasingu na używane samochody i inne środki techniczne jest wymóg przedłożenia wyceny wykonanej przez rzeczoznawcę samochodowego. Podobnie w przypadku wcześniejszego zakończenia umowy leasingu, w celu rozliczenia umowy koniecznym jest wykonanie wyceny przez rzeczoznawcę samochodowego.

Podatek akcyzowy – w przypadku importu lub dostawy wewnątrzwspólnotowej samochodów osobowych wycena rzeczoznawcy samochodowego stanowi dla organów celnych podstawę do wyliczenia podatku akcyzowego. W uzasadnionych przypadkach jak np. import uszkodzonego samochodu, którego wartość stanowi znikomą wartość pojazdu w stanie nieuszkodzony, wycena rzeczoznawcy samochodowego pozwala na ograniczenie wysokości zapłaconego podatku akcyzowego, który standardowo liczony jest od pełnej wartości katalogowej samochodu sprawnego w stanie dobrym.

Likwidacja szkód komunikacyjnych – w przypadku szkód komunikacyjnych dla których koszty naprawy przekraczają wartość rynkową pojazdu, wysokość wypłaconego odszkodowania stanowi różnicę pomiędzy wartością samochodu przed zaistnieniem szkody i wartością samochodu w stanie uszkodzonym. Nasi klienci zwykle nie posiadają wystarczającej wiedzy i narzędzi, aby ocenić czy oszacowane przez ubezpieczyciela wartości są wyznaczone w sposób obiektywny bez szkody dla ubezpieczonego/poszkodowanego. W takich przypadkach przedłożenie ubezpieczycielowi obiektywnej wyceny wartości samochodu wykonanej przez niezależnego rzeczoznawcę samochodowego pozwala na uzyskanie dodatkowej kwoty odszkodowania.