nasze usługi
wycena pojazdu

Wycena wartości rynkowej

Potrzebują Państwo wycenić pojazd, maszynę lub inny środek techniczny?

Trafili Państwo we właściwe miejsce! Wystarczy jeden telefon, aby zamówić rzeczoznawca Automotivexpert, który niezwłocznie dokona oględzin i ekspresowo sporządzi profesjonalną wycenę.

 • Samochody, maszyn, urządzeń przemysłowych i linie technologiczne;
 • Rzetelne oględziny wycenianego obiektu technicznego;
 • Identyfikacja parametrów technicznych;
 • Ustalenie przebiegu;
 • Weryfikacja wyposażenia standardowego i dodatkowego;
 • Jazda próbna i/lub próba ruchowa;
 • Weryfikacja braków i niesprawności;
 • Badanie stanu powłok lakierowych z wykorzystaniem przyrządów elektronicznych;
 • Szacowanie wartości przy wykorzystaniu oprogramowania eksperckiego Eurotax i Info-ekspert;

Wykonujemy wyceny m.in. do:

 • Leasingi używanych pojazdów, maszyn i innych środków technicznych;
 • Kredyty bankowe;
 • Podatek akcyzowy i cło (czytaj więcej!);
 • Postępowania sądowe;
 • Rozliczenie dotacji z urzędu pracy;
 • Rozliczenie dotacji unijnych;
 • i inne;
szkoda całkowita

Likwidacja szkód komunikacyjnych

Likwidują Państwo szkodę w Swoim samochodzie?
Towarzystwo Ubezpieczeniowe zaproponowało kwotę odszkodowania, która odbiega od Państwa oczekiwań?

Pomożemy Państwu wybrnąć z kłopotliwej sytuacji. Korzystając z doświadczenia i wiedzy rzeczoznawców Automotivexpert, uzyskają Państwo 100% należnego odszkodowania!

Zapraszamy już teraz, rzeczoznawca Automotivexpert wykona pełen zakres czynności pozwalających na wypłatę wyższego odszkodowania.

 • Oględziny i weryfikacja uszkodzeń pojazdów;
 • Kosztorysowanie napraw powypadkowych w systemach Eurotax i Audatex;
 • Weryfikacja kosztorysów z towarzystw ubezpieczeniowych;
 • Wycena wartości rynkowej samochodu/maszyny przed szkodą;
 • Określenie rynkowego ubytku wartości pojazdu po naprawie;
 • Szacowanie technologicznego przestoju pojazdu z tytułu naprawy;
 • Doradztwo w zakresie odszkodowań majątkowych i osobowych;
 • Dochodzenie odszkodowań za szkody majątkowe;
 • I inne;
mil

Ocena stanu technicznego

Planują Państwo zakup pojazdu z rynku wtórnego?
Potrzebują Państwo ustalić stan techniczny maszyny lub innego środka technicznego?

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!
Rzeczoznawca samochodowy, maszynowy dokona oględzin i sporządzi szczegółową opinię opisującą stan techniczny.

 • Rzetelne oględziny opiniowanego pojazdu, maszyny;
 • Wykonanie jazdy próbnej lub/i próby ruchowej;
 • Dokładny opis badanego przedmiotu;
 • Ocena braków i niesprawności;
 • Ocena stanu technicznego całego urządzenia lub poszczególnych podzespołów;
 • Ocena stopnia zużycia podzespołów;
 • Ustalenie kompletacji wyposażenia standardowego i dodatkowego;
 • Identyfikacja na podstawie numerów seryjnych;
 • Pełna dokumentacja zdjęciowa;
 • Weryfikacja jakości wykonanych napraw mechanicznych/blacharskich/lakierniczych;
 • Badanie identyfikacyjne pojazdów;
 • Ekspertyzy dotyczące nieczytelnych numerów nadwozia VIN;
 • Badanie i ocena stanu powłok lakierowych;
 • Ocena prawidłowości zmian konstrukcyjnych dokonanych w pojazdach;
spadek

Odszkodowanie z tytułu ubytku wartości handlowej

Czy w ostatnich 3 latach mięli Państwo szkodę z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy (OC)?

Każde auto w wyniku naprawy traci na wartości. Zobacz jak uzyskać dodatkowe odszkodowanie!

 

Jeżeli Państwa samochód w dniu szkody nie miał jeszcze 6 lat, ubezpieczyciel na Państwa wniosek jest zobowiązany do pokrycia uzasadnionych roszczeń z tytułu ubytku wartości handlowej.

Przypominamy! Na likwidację szkód majątkowych z polisy OC poszkodowany ma 3 lata. Jeżeli sprawca szkody odpowiadał za jej spowodowanie jak za przestępstwo, okres przedawnienia roszczeń wydłuża się do 10 lat. Jeżeli nie otrzymali Państwo dodatkowej wypłaty odszkodowania wcześniej, należy to zrobić jak najszybciej!

 

Po zgłoszeniu sprawy do nas, rzeczoznawca rzetelnie wyliczyć kwotę dodatkowego odszkodowania i profesjonalnie uzasadni jego wypłatę.

naprawa

Weryfikacja jakości napraw

Trafili Państwo na nieuczciwego mechanika?
Wykonawca nie wywiązał się z powierzonych prac lub naprawa została wykonana niezgodnie z przewidzianą technologią?

Jako certyfikowani rzeczoznawcy z listy Ministra Infrastruktury rzeczoznawcy Automotivexpert posiadają niezbędną wiedzę i kompetencje, aby rzetelnie i profesjonalnie zweryfikować i opisać Państwa problem.

Z opinią certyfikowanego rzeczoznawcy będą Państwo mogli skutecznie dochodzić swoich praw. Wystarczy jeden telefon, a rzeczoznawca Automotivexpert wykona oględziny i sporządzi rzetelną opinię!

vin

Identyfikacja numeru nadwozia

Diagnosta podczas badania zakwestionował czytelność, lub autentyczność numeru nadwozia/ramy?
Potrzebują Państwo nanieść zastępczy numer VIN na nadwoziu/ramie swojego pojazdu?

W tym celu niezbędna będzie opinia certyfikowanego rzeczoznawcy z listy Ministra Infrastruktury.

Rzeczoznawcy Automotivexpert posiadają niezbędne uprawnienia i wiedzę, aby przygotować opinię potrzebną w takim przypadku!